Sponsored
Admin
by on July 20, 2018
256 views

GENEL ÖZELLİKLER:

Konuksever ve cana yakın, Ovada yaşayanlar Türklere olan ilişkilerinden dolayı  biraz bozulmuştur. Dağda yaşayanlar bu özelliklerini daha belirgin şekilde yansırıtlar.

 

LİDERLİK:

 Liderleri İbo  ağa’nın oğlu  halil  Ağave onun  oğlu Ömer Ağa, gençliğinde  çok iyi bir lider olmuş ve artık yaşlanmış bir reistir.(1919 yılı itibari ile)

Kürtçeyi büyük ölçüde unutmuşltur. Ancak ailenin diğer üyeleri halen Kürtçeyi konuşmaktadır. Bir aşiret lideri olarak konumunu ve etkisini büyük ölçüde yitirmiştir. Dağlık kesimlerdeki köylerin reisi Kalender Ağa artık yaşlanmış ancak oldukça canlı ve neşeli biri, türklerden nefret ediyor.

 

SİLAHLI GÜÇ VE SİYASET:

 Bir kaç tane modern tüfek gördüm ancak sayıları en fazla  200 veya 300 dür.

Yaklaşık silahlı atlıların sayısı 100 kadardır.

Kürecik aşireti  yıllarca devletin  şiddetine ve baskısına maruz kalmıştır. Özellikle dünya savaşı yıllarında bir cezai müeyyide olarak asker kaçaklarına ait 1000 ev yakılmıştır. Bu esnada  hiç bir direnç gösterilmemiştir.

Türkler 11 köyü başka  bir nahiyeye zorla göç ettirerek aşireti parçalamaya devam etmişlerdir.

Aşiret 20 yıl once (1899’da) devlete baş kaldırmıştır. Devlet ise  ceza olarak normalde % 25 olan vergi miktarını % 25 ‘ çıkarmıştır.

 

AĞIRLIK VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ:

Kod tahıllarda ölçü birimi olarak kullanılır. 12 kilo buğdaya 10 kilo arpa denk gelir.

AĞIRLIK - ÖLÇÜ BİRİMLERİ VE FİYATLAR:

Kod:(Tahıllar için kullanılır)= 10 okka=12.5 kilo

Ritl:(Yün vb tartısı için kullanılır)=2 okka=2,5 kilo

Arin:270 cm

Lıng= 30 cm 

Bir kod buğday=28 kuruş, yani  bir ton buğday 120 mecidiyedir.

Bir kod Arpa= 20 kuruş, yani bir tonu  80 mecidiyedir

Bir Ritl Yün= 25 kuruş, yani kilosu 15 mecidiyedir

Bir Rıtl keçi kılı= 20 kuruş, yani 15 mecidiyedir

Bir Ritl Mazı= 10 kuruş, yani,kilosu 6 mecidiyedir.

Bir yaşında koyun(Kavır) 14-15 mecidiyedir

İki Yaşında koyun(Hogeç yada Hugiç) 17 mecidiyedir

PARA BİRİMİ:

Altın Lira= 7 mecidiye

Kağıt Lira= 35 kuruş

Mecidiye=20 kuruş

Nikel para=Tedavülden kaldırılmıştır.

Fiyatlar: (1919 yılı itibari ile)

1 kod buğday= 22 kuruş

1kod arpa=18 kuruş

Bir ritl yağ= 19 kuruş

Kavir(bir yaşındaki koyun) 10 mecidiye

Saban08 ile 10 İngiliz sterlini  tutarındadır

TARIM:

Sabanlar iki öküz çekerdir. Saban başına 1000 kiloya kadar tohum ekilir. 1919 yılında  tohumların  sadece % 75 ‘I(500 kilo) ekilmiştir. Verim dağlık kesimlerde 1’e 10  ovada ise 1’e 8 dir.

Saban sayısı savaş sonrası  % 40 azalmıştır. Savaştan once aile başına bir saban düşmekteydi.

HAYVANCILIK:

Dünya  savaşı öncesinde bir ailenin sürüsünde ortalama 50 ile 80  cıvarında kyoun bulunmaktaydı. Şimdi bu sayı yarı yarıya düşmüştür.

Koyunların keçilere oranı 9’a 1 ‘dir. Bir koyun yılda  1,75 kilo sade yağ vermektedir. Keçi çeşitleri çan’a raş ve bızına raş’tır

TOPRAĞIN TASARRUF HAKKI:

Argadaki tarlalar devlet tarafından el konulduğu için halk şikayetçidir.  Vergi olarak ödedikleri miktar topladıkları hasatın  1/8 yerine ¼ tür.

 

Posted in: Society
Be the first person to like this.