Sponsored
Admin
by on July 20, 2018
211 views

(Bu veriler 1919 yılını kapsamaktadır)

 Toplam 38 köyde 2520 aile bulunmaktadır. Aralarında  495  aileden oluşan 4 Türk köyü’de bulunmaktadır.

Aşiret üyeleri yazın köylerini terk ederek en fazla 2 saatlik mesafe olan yaylalara  çıkarlar, buralarda çadırlarda yaşarlar.

Yaklaşık  üçte ikisinin kendisine ait çadırları vardır. Geri kalan kısmı  ise çalı çırpıdan  yaptıkları kolik adı verilen kulübelerde yazı geçirirler.

Köylerden bir kaçı ovada geri kalan kısmıda Akçadağ dağında  kurulmuştur.

Savaş sırasında(Birinci dünya savaşı ve Çanakkale savaşı) aile sayısı 200 (% 10 kadar azaldı) genelde  nüfus % 10 ile 15 azaldı.

Posted in: Society
Be the first person to like this.