Sponsored
Admin
by on July 20, 2018
384 views

TARİH:

Rivayete göre aşiret reislerinden Asaf Ağa birkaç yüz yıl önce Dersimden buraya göç ederek bu aşireti kurmuştur.

Kürecik Kürtleri diye anılan bir başka toplulukta  Elbistan’ a 1884 yılında göç etmiş ve buraya 11 köyde 1000 aile yerleşmiştir.

Posted in: Society
Be the first person to like this.